Zmiany zachodzące w gospodarce na poziomie lokalnym i krajowym

Często spotykanym terminem jest termin „gospodarka niskoemisyjna”. Gospodarka niskoemisyjna oznacza w praktyce przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku takiego kraju jak Polska, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest w naszej świadomości bardzo silnie zakorzenione. Nawet narzucony odgórnie gminom plan gospodarki niskoemisyjnej, nie sprawi, że w Polsce będziemy w stanie dokonać szybkiego skoku i przekształcić w najbliższym czasie naszej gospodarki w niskoemisyjną ekonomię.

Zmiana gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną

Aby móc skutecznie przeprowadzić transformację gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną w skali całego kraju, polski rząd zdecydował się opracować Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Autor zdjęcia: Northern Ireland Executive

Aby móc skutecznie przeprowadzić transformację gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną w skali całego kraju, polski rząd zdecydował się opracować Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), który wyznacza kierunek rozwoju naszej gospodarki. Jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki, właściwie i skrupulatnie przygotowana strategia transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla naszego kraju, jak i dla całej Unii Europejskiej.

Należy pamiętać jednak o tym, że teoria musi iść w parze z działaniami. Aby jednak można było mówić o gospodarce niskoemisyjnej, strategia ta musi być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych danego państwa. Co ważne, musi również uwzględniać zmieniający się kontekst globalny.