Zmiany w sposobie przydzielania kredytu technologicznego przedsiębiorstwom

Premia technologiczna udzielana jest przedsiębiorcom działającym w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności gospodarczej. 18 marca 2011 r. Sejm RP przyjął jednak projekt ustawy zmieniającej zapisy tej ustawy. Dokument, aby mógł wejść w życie, podpisany musi zostać jeszcze przez prezydenta.

Cel wprowadzonych zmian

Premia technologiczna udzielana jest przedsiębiorcom działającym w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: David Beyer

Zmiany zawarte w projekcie ustawy, mają na celu zwiększenie poziomu wsparcia innowacyjnych inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakładają one:

  • uniezależnienie kwoty wypłacanej premii technologicznej ściśle od poziomu sprzedaży towarów bądź też usług będących wynikiem tej inwestycji;
  • wyliczanie kwoty premii technologicznej, jako procent łącznych kosztów kwalifikowanych, a nie jak to miało miejsce do niedawna – procent kosztów sfinansowanych przez kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/)
  • rozszerzenie listy możliwych do wdrożenia w ramach działania 4.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, postaci technologii o nieopatentowaną wiedzę techniczną
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych między innymi o koszty zakupu nieruchomości niezabudowanej, koszty budowy środków trwałych – w tym również budynków, koszty usług doradczych w tym zakresie, wyceny, i tym podobne.