Tobie też przysługuje dotacja unijna!

Na polskim rynku pojawiło się w ostatnich lat sporo małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność w sposób ukierunkowany na realizację konkretnych celów i wpisywanie się ze swoją charakterystyką w zakres działań wielu innych firm o podobnych aspiracjach.

Na polskim rynku pojawiło się w ostatnich lat sporo małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność w sposób ukierunkowany na realizację konkretnych celów i wpisywanie się ze swoją charakterystyką w zakres działań wielu innych firm o podobnych aspiracjach

Autor zdjęcia: David Schiersner

Wszystkie te drobne przedsiębiorstwa i firmy funkcjonują na zasadach określanych w regulaminach wewnętrznych, których przestrzeganie leży w obowiązku pracowników, zobligowanych również do przykładania wszelkich starań w celu dbania o dobre imię firmy i zapewniania jej świetności.

Praca i dyscyplina

Najlepszym sposobem realizacji tych zapisów jest po prostu rzetelna praca, skupiona na celach i zasadach działalności danego przedsiębiorstwa. To z kolei prowadzi do osiągania wyników, dzięki którym firma stawia sobie coraz wyższą poprzeczkę i może pretendować do miana firm innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się i prowadzących politykę nastawioną na jakość, nowoczesność i produktywność.

Tego typu firmy, jeśli dobrze zadbają o swoje interesy, mogą zyskać całkiem pokaźne sumy wspomagające działalność przez nieprowadzoną, ze względu na szeroki zakres różnych dofinansowań z Unii Europejskiej, przeznaczanych corocznie na rozwój innowacyjnych technologii, wdrażanie w życie nowych rozwiązań przynoszących znaczną modyfikację i ulepszenie wielu produktów, procesów i usług. W jaki sposób?

Postaw na pomoc specjalisty

Najlepszą formą zyskania środków na realizację wszelkich firmowych celów jest udział w programach oferujących dotacje z budżetu Unii Europejskiej, która obejmuje wsparciem materialnym najbardziej atrakcyjne projekty działań zorientowanych na rozwój i osiąganie coraz wyższego poziomu funkcjonowania.

Za sprawą tego typu dofinansowań firma mobilizuje się do stworzenia dokumentu określającego całościowo jej charakter, specyfikę prowadzonych przedsięwzięć, szanse rozwoju, cele i sposoby opracowywania strategii przynoszących zyski w związku z funkcjonowaniem w określonych środowisku. Jest to studium wykonalności – bazowy dokument dający przepustkę do ubiegania się o dotacje unijne (o czym także na stronie: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/).

Studium wykonalności jest dość obszernym dokumentem, ponieważ wymaga szczegółowej analizy zarówno firmy, jak i planowanej inwestycji, co w konsekwencji prowadzić ma do określenia finansowej i ekonomicznej rentowności projektu.

Dlatego dobrze jest zlecić jego przygotowanie wyspecjalizowanym doradcom firm zajmujących się pozyskiwaniem dotacji unijnych i ogólnie doradztwem finansowym w zakresie prowadzonych inwestycji.