Środki na prowadzenie firmy dla młodych przedsiębiorców

Młodzi przedsiębiorcy mogą wykorzystać szereg alternatyw finansowania ich działalności. Projekty we wczesnej fazie rozwoju danego przedsiębiorstwa można sfinansować z trzech podstawowych źródeł pozyskiwania środków, czyli z:

  • dotacji,
  • inwestycji kapitałowych
  • i finansowania o charakterze dłużnym.

Młodzi przedsiębiorcy mogą wykorzystać szereg alternatyw finansowania ich działalnościNaturalnie, wybór odpowiedniego źródła finansowania uzależniony jest od konkretnego projektu, indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, a także panujących warunków rynkowych. Czy interesuje nas pomoc w uzyskaniu dotacji, czy też wsparcie przy sporządzaniu biznes planu dla pozyskania inwestorów – zawsze warto rozważyć opcję skorzystania z pomocy profesjonalistów, zajmujących się danymi zagadnieniami zawodowo.

Dotacje

Dotacje przyznawane dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju firmy dostępne są zarówno ze źródeł finansowanych przez budżet krajowy, jak i ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Do głównych źródeł finansowania unijnego zaliczane są:

  •   regionalne programy operacyjne, działające na skali danego województwa,
  •   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (w skrócie POIG), działający w skali krajowej,
  •   7. Program Ramowy Unii Europejskiej, działający w skali międzynarodowej.

Plusy i minusy dotacji

Do głównych, istotnych zalet finansowania przedsięwzięcia podejmowanego przez dane przedsiębiorstwo, uzyskanego poprzez dotację zaliczyć należy możliwość otrzymania pomocy w charakterze całkowicie bezzwrotnym. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z finansowaniem dłużnym, gdzie otrzymane środki muszą zostać zwrócone, najczęściej z określonymi wcześniej odsetkami. Dodatkowo, przedsiębiorca zachowuje pełną kontrolę nad swoją firmą, gdyż nie musi dzielić się udziałami z inwestorem, jak ma to miejsce w przypadku na przykład finansowania kapitałowego.

Z drugiej strony, przedstawia się to zasadniczo tak, że dotacja przyznawana jest na zasadzie refundacji poniesionych wcześniej kosztów. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności pokryć wydatki ze środków własnych, a następnie dopiero może ubiegać się o ich zwrot w ramach dotacji. Często wiąże się to jednak z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia określonej kwoty pieniędzy, przy wykorzystaniu na przykład kredytu bankowego. Dodatkowo, bardzo często wymagany jest także, choć częściowy wkład ze środków własnych przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorcy. W rezultacie tego, pomimo otrzymania pomocy bezzwrotnej, przedsiębiorca musi również zaangażować w znaczny sposób własne środki. Ponadto, najczęściej sygnalizowaną przez przedsiębiorców barierą na drodze po dotację nie jest konieczność mobilizacji własnych środków, lecz jednak skomplikowana i bardzo wymagająca procedura znajdująca się po stronie podmiotów przyznających dotacje. Związana jest ona zarówno z procesem zgłoszenia, sprawozdawczością z działalności firmy oraz finalnie rozliczaniem zakończonego już projektu czy też przedsięwzięcia biznesowego.

Przeznaczenie dotacji

Przy ubieganiu się o dotację trzeba również mieć na względzie to, że cel, na jaki ma zostać ona przeznaczona, musi być jasno i precyzyjnie określony w składanym wniosku. Poczynione w ramach niego założenia będą, bowiem skrupulatnie weryfikowane przez podmiot nadzorujący. Konieczne jest również kompleksowe opracowanie zakładanych z inwestycją kosztów, ponieważ ewentualny margines na nieprzewidziane pozycje będzie w późniejszym okresie bardzo mocno ograniczony, co może znacznie utrudnić pozytywne zakończenie danej inwestycji.