Rozwój usług konsultingowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej

W Europie Środkowej i Wschodniej w ostatnich latach gwałtowne wzrasta zapotrzebowanie na informacje i profesjonalne porady dotyczące zarządzania i szeroko postrzeganej sfery biznesu. Potrzeby te pojawiły się tu wraz z:

 •  potrzebą promowania gospodarki rynkowej,

  W Europie Środkowej i Wschodniej w ostatnich latach gwałtowne wzrasta zapotrzebowanie na informacje i profesjonalne porady dotyczące zarządzania i szeroko postrzeganej sfery biznesu

  Autor zdjęcia: Mat Che

 •  postępującą prywatyzacją rynkową,
 •  całkowitą restrukturyzacją i modernizacją systemów gospodarczych odziedziczonych po gospodarce działającej w systemie nakazowo-rozdzielczym.

Rozwój branży konsultingowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Przyjmuje się, że od początku lat 90’ Europa Środkowa i Wschodnia stała się głównym rynkiem, na którym rozwija się przede wszystkim zarządczy consulting Poznań. Biorąc pod uwagę jednak obecne standardy międzynarodowe jest to jednak nadal niewielki rynek, zwłaszcza ze względu na występujące na nim:

 •  ograniczone zasoby ludzkie,
 •  umiarkowane doświadczenie w korzystaniu z usług konsultantów
 •  i brak doświadczonych, wyspecjalizowanych fachowców.

Budowanie podstaw struktur konsultingowych

Wyłaniająca się dopiero na tym obszarze lokalna branża konsultingowa jest bardzo dynamiczna zwłaszcza w kilku państwach na tym obszarze. Przyciągnęła ona już wiele jednostek z:

 •  instytutów badawczych,
 •  uniwersytetów,
 •  i przedsiębiorstw działających na szczeblu państwowym.

W związku z realiami gospodarczymi, w Europie Środkowej i Wschodniej konsulting Poznań nakierowuje się przede wszystkim w stronę konsultingu poprywatyzacyjnego. Należy zaznaczyć, że wśród nowych właścicieli podmiotów gospodarczych znacznie wzrastała świadomość faktu, że prywatyzacja jest osiągnięciem na miarę historyczną, rozpoczynającym erę nowoczesnej przedsiębiorczości z zastrzeżeniem jednak, że tak naprawdę nie zagwarantuje ona, że każde przedsięwzięcie będzie w praktyce dobrze zarządzane, dynamiczne i generujące przychody.

Konsultanci posiadają więc zatem posiadają niepowtarzalną wręcz okazję do tego, by zaoferować swoje usługi, ekspertyzy i szkolenia z zakresu know-how. Bez wątpienia należy podkreślić fakt, że integracja ekonomiczna z Europą Zachodnią była i jest jednym z programowym celów liderów politycznych i ekonomicznych tego regionu, co niewątpliwie sprzyja także rozwojowi rynku konsultingowego (więcej: http://portalwiedzy.onet.pl/88161,,,,integracja_ekonomiczna,haslo.html).

Usługi konsultingowe w krajach rozwijających się

W krajach rozwijających się usługi konsultingowe, świadczone zarówno przez konsultantów międzynarodowych jak i lokalnych, są postrzegane jako wkład w przyspieszenie się zachodzących zmian w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Usługi konsultingowe świadczone jako część projektów i programów rozwojowych fundowane na ogół były przez międzynarodowe i lokalne agencje, których celem jest wspieranie wszelakiego rozwoju technicznego na tym obszarze. Chcąc to zrealizować, agencje te sprowadziły do krajów rozwijających się wielu zagranicznych konsultantów, dzięki czemu możliwe stało się dobre szkolenie konsultantów działających na rynkach lokalnych.