Program sprzedaży i kalkulacja przychodów w studium wykonalności

Sporządzając studium wykonalności projektu (więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy zamieścić w nim również informacje dotyczące założonego programu sprzedaży, wraz z kalkulacją przychodów.

Program sprzedaży i założona kalkulacja przychodów

Opisując założony program sprzedaży, należy przedstawić zmianę przychodów płynących ze sprzedaży związaną z projektem lub eksploatacją jego produktów w rocznych przedziałach czasowych w okresie przeprowadzonej analizy w ujęciu, jako różnicę pomiędzy stanem obecnym i tym projektowanym.

Podstawą do szacowania przychodów ze sprzedaży musi być program sprzedaży zawierający określenie prognozowanych ilości sprzedanych produktów, bądź też usług, a także ewentualne prognozowane ceny jednostkowe. Przyjęte założenia i ich podstawy muszą być szczegółowo określone i charakteryzować się pełną wiarygodnością.