Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (w skrócie POIR) jest krajowym programem operacyjnym, z którego finansowane są:

  • badania,
  • rozwój 
  • a także innowacje.
Zasadniczym i najważniejszym założeniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie projektów B+R, które realizowane są przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów nawiązanych pomiędzy środowiskiem naukowo-przemysłowym, a także dalszych działań polegających na wprowadzeniu wyników tych projektów na rynek

Autor zdjęcia: SparkFunElectronics

Jego zasadniczym celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i tworzenie solidnych fundamentów do jej rozwoju. Zrealizować można to jednak tylko wtedy, gdy zwiększy się nakłady na badania i rozwój, zwłaszcza w sferze przedsiębiorstw.

Z tego właśnie względu, w ramach Programu POIR podejmowane są działania, które skoncentrowane są przede wszystkim na wzmocnieniu powiązań pomiędzy sektorem nauki i biznesu, prowadząc do zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i ich dalszego, praktycznego wykorzystania w gospodarce. Korelacja tychże działań służy także budowaniu innowacyjności polskich firm, które stają się konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, ale także i światowym (więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F2715D0C887747B7A884B7963CE60788).

Najważniejsze założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zasadniczym i najważniejszym założeniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie projektów B+R, które realizowane są przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów nawiązanych pomiędzy środowiskiem naukowo-przemysłowym, a także dalszych działań polegających na wprowadzeniu wyników tych projektów na rynek. To właśnie na takie działania przeznaczone są dotacje unijne (więcej tutaj: http://www.strategor.pl/).