Korzyści wstąpienia do UE

Od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, Polska jak i inne kraje członkowskie zyskała możliwość zdobywania środków finansowych na różne cele, w ramach dotacji czy stypendiów, dofinansowań i wielu akcji przyznających firmom, przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym wsparcie finansowe na podejmowane przez nich działania.

Dzięki dofinansowaniom unijnym wiele ciekawych projektów, przynoszących korzyści całemu społeczeństwu, ma szansę realizacji, co nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc finansowa ze struktur unijnych

Autor zdjęcia: Tristan Schmurr

Dzięki temu możliwe jest podnoszenie poziomu oferowanych przez różne przedsiębiorstwa usług, bowiem na każdą inwestycję tego typu potrzebne są spore nakłady finansowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Programy dotacji i dofinansowań oraz stypendiów unijnych są bardzo różne, dlatego niemal każdy obywatel danego kraju może liczyć na wsparcie finansowe swoich działań, niezależnie od rodzaju pracy zawodowej, jaką wykonuje.

Są, bowiem dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla osób chcących uruchomić własną działalność gospodarcza, dla tych, którzy potrzebują pieniędzy na rozbudowę firmy, jej zmodernizowanie i wyposażenie w niezbędne sprzęty oraz narzędzia itd.

Ale dotacje dotyczą nie tylko tych, którzy pracują w firmach lub korporacjach. Również osoby, które utrzymują się z ciężkiej pracy rolniczej, objęte są różnymi dotacjami w ramach programów modernizacji rolnictwa. Podobnie dzieci i młodzież szkolna oraz studenci – pochodzący z obszarów wiejskich lub szczególnie uzdolnieni w jakimś kierunku.

Dzięki dofinansowaniom unijnym wiele ciekawych projektów, przynoszących korzyści całemu społeczeństwu, ma szansę realizacji, co nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc finansowa ze struktur unijnych.

Dokumenty, zaświadczenia, wnioski

Nigdy jednak nie jest tak, że możemy otrzymać cokolwiek bez wymaganej dokumentacji – każdą potrzebę trzeba wykazać i opatrzyć plikiem wymaganych zaświadczeń, czy innych dokumentów.

W przypadku inwestycji podejmowanych na szeroką skalę zakładających spore wydatki, zazwyczaj niezbędnym dokumentem, bez którego nie można liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, jest studium wykonalności, czyli dokument, zawierający najważniejsze dane dotyczące danej firmy pod względem przeprowadzanych przez nią inwestycji budżetu, jakim dysponuje i celów inwestycyjnych, które chce osiągnąć.

Studium wykonalności z reguły zleca się firmom (takiej jak ta np.: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) lub doradcom finansowym, którzy specjalizują się w tematyce świadczeń finansowych pochodzących z budżetu unijnego. Opracowanie tego dokumentu zajmuje średnio około 2-4 tygodniu.