Kapitał przeznaczony na innowacje

W nowej perspektywie budżetowej na lata 2014 – 2020 znajdują się także instrumenty finansowe przeznaczone na inwestycje realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), polegające na wdrożeniu:

  • innowacyjnych produktów,
  • innowacyjnych usług,
  • bądź też innowacyjnych technologii.
Małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, będą mogły skorzystać również z finansowania, które oferowane jest przez fundusz koinwestycyjny

Autor zdjęcia: Metropolico.org

Projekty i dotacje dla firm (o których także pod tym linkiem) finansowane mają tu być w ramach w III Priorytetu POIR.

Fundusz Gwarancyjny

W planach jest również utworzenie Funduszu Gwarancyjnego, którego zadaniem jest zapewnienie gwarancji dla banków udzielających kredytów na inwestycje polegające na innowacyjnych rozwiązaniach. Przejęcie poprzez Fundusz Gwarancyjny części ryzyka związanego z tego rodzaju projektami ma za zadanie zwiększenie skłonności banków do finansowania innowacyjnych projektów, które z natury są bardziej ryzykowne dla instytucji finansującej.

Fundusz koinwestycyjny

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, będą mogły skorzystać również z finansowania, które oferowane jest przez fundusz koinwestycyjny. Fundusz ten ma stanowić część działania otwarte innowacje, a jego zasadniczym zadaniem jest wspieranie firm pozyskujących nową technologię w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzających nowe rozwiązania do swojej produkcji.