Inicjatywa Jeremie – szansa dla przedsiębiorczych

Warto zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorcy mogą pozyskać środki nie tylko z dotacji. Choć dotacje dla firm cieszą się niesłabnącą popularnością, warto zapoznać się także z innymi rozwiązaniami (więcej: http://www.strategor.pl/). Jednym z nich jest inicjatywa JEREMIE, która stanowi nową, bardzo atrakcyjną formę wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym również podmiotom rozpoczynającym dopiero swoją działalność gospodarczą (czyli startup’om) .

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Do skorzystania z Inicjatywy JEREMIE upoważniony jest przedsiębiorca, który:

Warto zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorcy mogą pozyskać środki nie tylko z dotacji

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

 • zatrudnia od 1 do 250 pracowników;
 • posiada siedzibę lub prowadzi swą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lub też zachodniopomorskiego;
 • nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację zamierzonego projektu,
 • nie posiada zabezpieczeń w wymaganej wysokości.

Na co mogą być przeznaczone środki?

Środku udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy, lub też rozszerzania profilu działalności gospodarczej, a w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian w obrębie procesu produkcyjnego – czyli wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • unowocześnienie posiadanych składników majątku trwałego – czyli zakup dodatkowego wyposażenia w urządzenia, maszyny, aparaty, etc. w tym także zakup środków transportu bezpośrednio powiązanych z celem realizowanego przedsięwzięcia biznesowego,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do norm i standardów krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze, które przyczyniają się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i ugruntowania jego pozycji na rynku.

Warto tu podkreślić, że oprocentowanie wynosi zdecydowanie mniej niż w przypadku banku. Rozpiętość oprocentowania pożyczki to zakres od 0% do 6% w skali roku. Wysokość oprocentowania uzależniona jest przede wszystkim od:

 • rodzaju inwestycji,
 • ryzyka inwestycyjnego,
 • i posiadanego zabezpieczenia(im lepsze zabezpieczenie, tym mniejsze ryzyko a więc oprocentowanie pożyczki też jest niższe).