Faktoring

Jak zapewnia doradztwo finansowe poznań, ciekawym rozwiązaniem w obecnych czasach dla przedsiębiorców jest faktoring. Jest to rodzaj działalności finansowej, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Czym zajmuje się firma świadcząca usługi faktoringu?

Firmy świadczące usługi faktoringowe, inaczej zwane faktorami, dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej

Autor zdjęcia: Mike_tn

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia, firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z wymienionych poniżej czterech czynności:

  •  finansuje bezsporne i niewymagalne należności,
  •  prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników,
  •  egzekwuje należności,
  •  przejmuje ryzyko po stronie wypłacalności odbiorcy.

Firmy świadczące usługi faktoringowe, inaczej zwane faktorami, dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Co ważne, przedsiębiorstwa na tej zasadzie mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.