Dotacje – szansa dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Dotacje dla firm kierowane są zwłaszcza dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których dostęp do pozyskiwania kapitału jest dość mocno utrudniony. Również krótki okres prowadzenia działalności, niewypracowana jeszcze historia kredytowa, czy też brak odpowiednich zabezpieczeń i poręczeń w praktyce dyskwalifikuje wiele firm, które nie mają szans na uzyskanie kredytu bankowego. Z tego względu, w otrzymaniu dofinansowania preferowane są właśnie mniejsze przedsiębiorstwa, a duża ilość programów i inicjatyw, w których rozdysponowywane są środki daje możliwość dopasowania ich do potrzeb inwestycyjnych danej firmy.

Żeby dostać….trzeba mieć

Dotacje dla firm kierowane są zwłaszcza dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których dostęp do pozyskiwania kapitału jest dość mocno utrudniony

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Zasadniczą i bez wątpienia najatrakcyjniejszą cechą dotacji jest ich bezzwrotny charakter. Pieniądze pozyskane w ten sposób stanowią doskonały zastrzyk gotówki. Firma, która je pozyskała, może dzięki nim zrealizować wiele swoich celów.

Należy pamiętać jednak o tym, że w większości przypadków dotacje dla firm są refundacją poniesionych już wcześniej wydatków. Z tego też względu, aby móc zrealizować dane przedsięwzięcie, firma musi dysponować odpowiednią ilością pieniędzy. Można, więc uznać, że w praktyce dotacje nie są wcale dla wszystkich. Jeśli bowiem zdarzy się, że firma nie ma pieniędzy na realizację zamierzonych działań - niemożliwa jest refundacja.