Dotacje na innowacje i przedsiębiorczość

Dotacje dla firm, mimo tego, że dostępne są od kilku lat, nadal stanowią łakomy kąsek dla polskich przedsiębiorców. Przydzielane są głównie na innowacje i ogólnie rozumianą przedsiębiorczość.

Dotacje dostępne są zasadniczo na dwóch poziomach:

  • centralnym – dostępne w ramach Programów ogólnopolskich,
  • i regionalnych.

Poziom centralny – dotacje ogólnopolskie

Dotacje dla firm, mimo tego, że dostępne są od kilku lat, nadal stanowią łakomy kąsek dla polskich przedsiębiorców

Autor zdjęcia: cabrera.photo

Dotacje udzielane na poziomie centralnym, dostępne są dla wszystkich podmiotów, niezależnie od województwa. Z założenia jednak programy ogólnopolskie adresowane są do projektów o wyższej wartości. Z tego właśnie względu, wymogi stawiane projektom uczestniczącym w ogólnopolskich konkursach, są o wiele trudniejsze do spełnienia w praktyce, niż ma to miejsce w przypadku konkursów, które przeprowadzane są na szczeblu regionalnym.

Poziom lokalny – dotacje regionalne

Dotacje rozdzielane na szczeblu regionalnym przyznawane są w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. W praktyce wygląda to, więc tak, że każde z województw, w ramach odrębnie utworzonego dla siebie Programu Operacyjnego, rozdziela środki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, które są jednak istotne dla danego regionu.

Informacji dotyczących tego, na jakie programy trwa obecnie nabór warto szukać lokalnie. Najlepiej pozyskiwać je bezpośrednio w jednostkach zajmujących się przyjmowaniem wniosków i rozdziałem środków z dotacji.