Czym jest studium wykonalności projektu?

Studium wykonalności projektu stanowi bardziej szczegółową, rozszerzoną wersję biznes planu. Dokument ten stanowi, zatem dokładną i dogłębną analizę:

 • planowanego projektu,
 • branży,
 • usługi i/lub produktu.

Zawartość studium wykonalności

Studium wykonalności projektu stanowi bardziej szczegółową, rozszerzoną wersję biznes planu

Autor zdjęcia: Annie Mole

We właściwie przeprowadzonym studium wykonalności (o którym też tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) powinny znaleźć się informacje dotyczące:

 • analizy finansowej rynku, na którym projekt ma być wdrożony,
 • badanie trendów rynku,
 • badanie otoczenia makroekonomicznego,
 • badanie kontekstu społeczno-ekonomicznego planowanego przedsięwzięcia,
 • analiz prawnych,
 • analiz technicznych i technologicznych,
 • planu wdrożenia inwestycji,
 • prognoz przychodów i zysków w związku z planowanym przedsięwzięciem,
 • analizy ryzyka i możliwych trudności,
 • analizy oddziaływania i wpływu na środowisko naturalne.

Dla kogo przygotowuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności przygotowywane jest dla:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • instytucji działających w otoczeniu biznesu,
 • przedsiębiorców.

Cel przygotowywania studium wykonalności

Studium wykonalności przygotowywane jest w celu lepszego oszacowania przychodów i wydatków związanych z planowanym przedsięwzięciem. Dokument ten pozwala także na:

 • wnikliwe zapoznanie się z działającą na danym rynku konkurencją,
 • oszacowanie kosztów wdrożenia inwestycji,
 • określenie i identyfikację zagrożeń związanych z inwestycją,
 • określenie społecznego oddziaływania planowanej inwestycji,
 • określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne,
 • obniżenie kosztów i uniknięcie niepotrzebnych wydatków,
 • pozyskanie nowych funduszy na rozwój.