Czym jest doradztwo personalne?

Ponieważ kluczowym, a niejednokrotnie i jedynym zasobem wielu organizacji są pracujący w niej ludzie, dokonując zmian personalnych w firmie, na ogół korzysta się z pomocy profesjonalnych doradców. Ich rolą jest, by każda zmiana personalna w ramach struktury firmy, przyczyniła się do poprawy jej efektywności i rentowności. Personalny consulting Poznań dotyczy zwłaszcza większych firm, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i dużych zasobach ludzkich.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Personalny consulting Poznań dotyczy zwłaszcza większych firm, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i dużych zasobach ludzkich

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest niewątpliwie trudnym zadaniem (o czym także tutaj), gdyż dotyczy często delikatnych kwestii – decydujących również niekiedy o sukcesie czy też porażce danego człowieka, dlatego też powierzenie sprawy specjalistom może przyczynić się do rozwiązań korzystnych nie tylko pracodawcy, ale i również samego pracownika. Konsultanci personalni są bardzo pomocni nie tylko przy zatrudnianiu nowych pracowników, ale także, gdy niezbędne są zwolnienia, czy też należy ocenić potencjał pracowników.

Praca w doradztwie o charakterze personalnym to także planowanie i wdrażanie zmian sposobu zarządzania zasobami ludzkim wraz z wspomaganiem pracowników w czasie zmian organizacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Praca doradcy personalnego

Doradcy personalni w swej pracy zajmują się:

  • przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na potrzeby firmy,
  • opracowaniem systemu opisów stanowisk w firmie,
  • ocenę predyspozycji zawodowych pracowników,
  • przygotowaniem i wdrożeniem efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi,
  • badaniem osobowości, predyspozycji zawodowych i umiejętności pracowników a także aplikantów do pracy na danych stanowiskach,
  • analizą potrzeb szkoleniowych pracowników firmy.