Czy można zawiesić działalność starając się o przyznanie dotacji?

Jak to w życiu zwykle bywa – ciężko jest przewidzieć przyszłość, a już zwłaszcza tą związaną z biznesem. Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy z różnych względów zmuszeni są do zawieszenia swojej działalności. Czy fakt ten przekreśla ich szanse na uzyskanie środków z dotacji? Czy dotacje dla firm wypłacane są tylko aktywnym firmom?

Ogólne zasady

Regulacje prawne i przepisy nie zabraniają zawieszenia firmy gdy staramy się o przyznanie dotacji

Autor zdjęcia: bmills

Ogólnie rzecz biorąc, regulacje prawne i przepisy nie zabraniają zawieszenia firmy gdy staramy się o przyznanie dotacji. Zawieszenie takie należy jednak przeprowadzić w określonym czasie, czyli działalność musi być aktywna w momencie gdy składany jest wniosek o dotację, a także w momencie podpisywania umowy o przyznanie dotacji (zakładając oczywiście, że szczęśliwie uda się ją otrzymać).

Naturalnie, oczywistym jest, że od momentu podpisania umowy o przyznanie dotacji działalność należy prowadzić przez cały czas realizacji projektu, a także przez czas pięciu lat od jego zakończenia. Jeśli jednak przedsiębiorstwo należy do sektora mikro, małych i średnich firm, w większości przypadków przedsiębiorcy zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu tylko przez okres 3 lat od jego zakończenia. W tym czasie nie można:

  • zawiesić prowadzenia działalności,
  • sprzedawać i wynajmować sfinansowanych przy pomocy dotacji unijnych środków trwałych, chyba, że dotacja została przyznana na działalność, której celem jest na przykład wynajem zakupionych sprzętów.