Cel i przeznaczenie poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Nowa perspektywa budżetowa, z której finansowane są projekty w latach 2014-2020, służyć ma wspieraniu działań zmierzających do podejmowania nowych i zgodnych z przyjętymi założeniami budżetowymi działań. Realizowane jest to między innymi poprzez poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Jaki jest cel poddziałania Badanie na rynek?

Nowa perspektywa budżetowa, z której finansowane są projekty w latach 2014-2020, służyć ma wspieraniu działań zmierzających do podejmowania nowych i zgodnych z przyjętymi założeniami budżetowymi działań

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Nadrzędnym celem, który postawiony został temu poddziałaniu, jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności dotyczącej sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z możliwości wzięcia w nim udziału mogą skorzystać

  • mikro przedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa
  • i średnie przedsiębiorstwa.

Chcąc jednak uzyskać wspomniany rezultat, niezbędne jest zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Środki te zapewnić może właśnie działanie Badania na rynek.
Przeznaczone są one przede wszystkim na inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac segmentu B+R. Nie jest jednak tak, że każdy może z nich skorzystać. Aby bowiem móc stać się ich beneficjentem, spełnić trzeba warunek, by efektem prowadzenia tychże prac było wprowadzenie na rynek nowych, lub znacznie ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu, na który można uzyskać także dofinansowanie mogą być też:

  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • i doradztwo tyczące się prac rozwojowych.